profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać prace - stąd poniższa propozycja - tematów z dziedziny administracji
Administracyjno-prawne aspekty turystyki
Akty prawa miejscowego jako źródło prawa powszechnie obowiązującego
Decyzje w administracji
Dochody podatkowe gmin
Działalność gospodarcza gminy
Ewolucja ustroju gminy samorządowej w Polsce
Finansowanie zadań gminy z zakresu oświaty
Konstytucyjne podstawy prawa pracy
Monitorowanie rozwoju gminy
Naruszenie prawa autorskiego w Internecie
Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy
Ochrona praw konsumenta
Organizacja czasu pracy w świetle przepisów prawa pracy
Organy administracji celnej
Podstawy prawno-organizacyjne zakładania i funkcjonowania agencji celnych
Polityka ochrony praw dziecka
Postępowanie w sprawach celnych
Pozycja Prezydenta w strukturze administracji
Prawne aspekty wykorzystanie Internetu w reklamie
Prawne formy opodatkowania spółek z o.o.
Prawo do korzystania z własności
Prawo internetowe
Prawo upadłościowe i naprawcze
Problemy korupcji w administracji
Procedury uproszczone w polskim prawie celnym i ich realizacja
Reforma administracyjna kraju i jej wpływ na rozwój lokalny
Rola organizacji pozarządowych w przestrzeganiu praw człowieka w Polsce
Senat druga izba parlamentu
Spadek jako instytucja prawa cywilnego
Środki trwale według przepisów prawa podatkowego i bilansowego
Status prawny radnego
Subsydiarność jako podstawa funkcjonowania samorządów lokalnych
Systemy administracji rządowej i samorządowej w Internecie
Ugoda sadowa w prawie polskim
Unia Europejska jako konstrukcja instytucjonalno-prawna
Ustrój i organizacja samorządu gminnego
Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu
Uwarunkowania prawne reklamy dla dzieci
Współpraca transgraniczna gmin
Wybory prezydenckie w Polsce
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w gminie
Wykorzystanie Internetu w reklamie - zag. prawne
Zamówienia publiczne – zagadnienia cywilnoprawne
Zmiany prawa budżetowego w Polsce
Znajomość i respektowanie praw dziecka
Źródła inwestycji rozwojowych gminy

i wiele, wiele innych...
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamówienia na prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone