Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

Wstęp

Rozdział I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
1.1. Istota i funkcje gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.2. Zadania gminy
1.3. Zadania gminy z zakresu oświaty
1.4. Budżet gminy
1.5. Zadania oświatowe na tle ogółu zadań gminy

Rozdział II.
Źródła finansowania zadań oświatowych w świetle uregulowań prawnych
2.1. Finansowanie ze środków budżetu państwa
2.1.1. Subwencja oświatowa
2.1.2. Dotacje celowe
2.1.3. Rezerwy celowe budżetu państwa
2.2. Finansowanie ze środków budżetu gminy
2.3. Finansowanie ze środków pozabudżetowych
2.3.1. Środki specjalne
2.3.2. Środki organów społecznych szkoły
2.4. Finansowane ze środków Unii Europejskiej

Rozdział III.
Cel, przedmiot, metody i organizacja badań
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Metody oraz techniki i narzędzia badawcze

Rozdział IV.
Charakterystyka społeczno - gospodarcza gminy X
4.1. Charakterystyka społeczno gospodarcza badanej gminy
4.1.1. Położenie geograficzne, ludność
4.1.2. Historia i walory przyrodnicze
4.2. Placówki oświatowe
4.2.1. Przedszkola
4.2.2. Szkoły podstawowe i gimnazja
4.2.3. Inne placówki oświatowe

Rozdział V.
Finansowanie zadań oświatowych w gminie
5.1. Dochody gminy w wymienionych latach
5.2. Wydatki budżetowe placówek oświatowych
5.3. Dofinansowanie placówek oświatowych z dochodów własnych gminy

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i schematów
Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamów prace magisterskie
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2011 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone